Regulamin biegu

WIRTUALNY BIEG FLAGI
PO NOWE SERCE DLA FRANIA

I. CEL IMPREZY

 • Pozyskanie środków na operację serca dla Franciszka Brzeczka ze Szczecinka, w klinice kardiologicznej w Linz w Austrii - chłopiec potrzebuje pilnej operacji serca, która uratuje mu życie. Franio ma tetralogię Fallota, przegrodę wewnątrzdwunastniczą, trzustkę obrączkowatą, niedokonany zwrot jelit.

Szczegóły oraz możliwość indywidualnej pomocy na:
https://www.siepomaga.pl/franio-brzeczka
https://www.facebook.com/groups/2800190733630120/

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN

 • od: 25.04.2021r. godz. 0:00 do: 02.05.2021r. godz. 23:59

III. MIEJSCE

 • Dowolne miejsce na ziemi.

IV. ORGANIZATOR

 • Chmielewski Tomasz tel. 600 347 366, e-mail: tomi415@wp.pl
 • Wsparcie techniczne i rozliczeniowe - Rundorfina

V. ZAPISY

 1. On-line do dnia 01.05.2021r. do godziny 24:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://biegiczaplinek.pl
 2. Wprowadza się limit zawodników 250 osób.

VI. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika: 30 złotych (lub więcej*); *Z uwagi na charytatywny charakter biegu mogą państwo wpłacać kwotę wyższą niż przewidziana opłata startowa.
 2. Opłatę startową należy wpłacić bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Sportowego Grupa Biegowa Rundorfina, rachunek: 98 1600 1462 1877 9167 7000 0003 . W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko zawodnika oraz „Darowizna na operację dla Frania”.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty lista startowa zostanie zaktualizowana. 
 4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Dokonać zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy on-line. Dostępny na stronie: http://biegiczaplinek.pl
 2. Uiścić opłatę startową (w razie niezaktualizowania się opłaty na liście startowej w przeciągu 2 dni roboczych, prosimy o kontakt na adres mailowy: tomi415@wp.pl lub nr telefonu 600 347 366).
 3. Zarejestrować aktywność (bieg, marsz, marsz nordic walking, spacer), minimum 5km na urządzeniu lub aplikacji do pomiaru aktywności. 
 4. Przesłać zarejestrowaną aktywność w postaci: pliku, zdjęcia, screena na adres mailowy: tomi415@wp.pl lub nr telefonu 600 347 366, podając dane uczestnika. 
 5. Po zatwierdzeniu przez organizatora spełnienia powyższych czterech punktów, na adres podany w formularzu zostanie wysłany pamiątkowy medal. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE​

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu wirtualnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 3. Dobór trasy, dystans, stopień trudności oraz wybór dyscypliny należy do uczestnika.
 4. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 5. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
 7. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu. 
 8. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać na stronie: biegiczaplinek.pl, poprzez wiadomość e-mail: tomi415@wp.pl lub nr telefonu 600 347 366.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem